•  

   

  Jak ve svém týmu rozvíjet kvalitní vztahy?

 • Proč právě tento CoolWorkshop?

   

  Z dlouholetých průzkumů vyplývá, že jednou ze dvou oblastí, které zdaleka nejvíce ovlivňují spokojenost zaměstnanců v práci, je to, jak se zaměstnanci cítí ve svém týmu. Jaké na jejich pracovišti panují vztahy s nejbližšími spolupracovníky. To dokáže přebít i finanční (ne)motivaci a celou řadu procesních problémů a jiných demotivačních faktorů.

   

  Práce provozního managementu, vedoucích týmů i operátorů kontaktních center je těžká a prostředí velmi náročné. Fluktuace velká. A právě to, jak fungují vztahy v týmech, do kterých manažeři, vedoucí týmů i operátoři patří, je může udržet spokojenější a fluktuaci snižovat. S rozvojem vztahů na pracovišti se přitom moc nepracuje. V lepším případě se udělá jednou za rok nějaký teambuilding..:-). Přitom lze v každodenním životě kontaktního centra a v každodenní práci manažerů, vedoucích pracovníků i team leaderů dělat maličkosti, které významnou měrou ke kvalitním vztahům mezi členy týmů přispívají.

   

  Na tomto CoolWorkshopu se zaměříme právě na rozvoj vztahů mezi členy týmu. Využijeme principů Johna Gottmana – psychologa, jež svůj život zasvětil vědeckému zkoumání partnerských vztahů. Využijeme poznatků vědy o stavebních kamenech partnerství a mnohých důležitých souvislostech. Účastníkům (manažerům, vedoucím pracovníkům, team leaderům kontaktních center) poskytneme možnost pochopení vztahů mezi lidmi v celkovém kontextu a umožníme porozumění celé řadě mechanismů, které ovlivňují jejich kvalitu. Představíme konkrétní možnosti, jak partnerství s členy svého týmu a mezi členy svého týmu podporovat v každodenním životě. A tím vytvářet velmi silnou platformu, která dlouhodobě podpoří spokojenost našich zaměstnanců.

 • Jaký bude formát CoolWorkshopu?

  broken image

  Neformální prostředí

  CoolWorkshop pořádáme v našem "relaxu". Jsou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře.

  broken image

  Časový rámec

  CoolWorkshop je dvoudenní. Nikoliv dva dny za sebou, ale dva různé dny, mezi nimiž je dvoutýdenní prodleva.

  broken image

  Sdílení

  Při CoolWorkshopu budeme sedět v kruhu. Naši průvodci budou hlídat, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky

  broken image

  Účastníci

  CoolWorkshop je určen pro manažery, vedoucí pracovníky a team leadery kontaktních center. Zpravidla se ho účastní 10-12 účastníků.

  broken image

  Energie a zábava

  CoolWorkshop bude pojat tak, aby to hlavně všechny účastníky bavilo. V žádném případě nepůjde o jen o čistou přednášku. Teorie bude doplňována cvičeními a sdílením. Kde každý může přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • Program - 1. den (17. 10. 2018)

  broken image

  9.45 - 10.00

  Registrace, seznámení, občerstvení

  broken image

  10.00 - 11.00

  Proč vlastně lidé odcházejí?

  Účastníkům představíme vědecké poznatky a závěry týkající se opravdových vnitřních důvodů toho, proč lidé odcházejí z týmů. Účastníci si zažijí pocity vyčlenění, aby lépe pochopili, jak se v okamžiku rozhodnutí odejít lidé cítí.

  broken image

  11.00 - 12.00

  Znalosti druhých

  V tomto bloku se podíváme na to, jak je u kvalitních vztahů důležité znát členy svého týmu. Představíme doporučení, co by mohli vedoucí pracovníci kontaktních center konkrétního dělat, aby podporovali vzájemní poznávání se členů svých týmů.

  broken image

  12.00 - 13.00

  Oběd

  broken image

  13.00 - 14.00

  Vděčnost a oceňování

  Navážeme pohledem na důležitost "chválení". Účastníci si sami na sobě vyzkouší najít své klíčové leaderské superschopnosti i to, jak se projevují. Představíme doporučení, jaké konkrétní aktivity by se měli v kontaktních centrech dělat, aby se vděčnosti a oceňování podporovaly.

  broken image

  14.00 - 15.30

  Vstřícnost

  Po obědě se podíváme na naslouchání. Vyzkoušíme si, jak se lidé cítí na poradách v různých případech, podle toho, jak je poskytována pozornost. Projdeme si opět doporučení, co konkrétního dělat, aby se vstřícnost podporovala.

  broken image

  15.30 - 16.00

  Závěreční sdílení

  Zrekapitulujeme si klíčové myšlenky, nasdílíme aktuální klíčové poznatky účastníků a poskytneme si zpětnou vazbu

 • Program - 2. den (24. 10. 2018)

  broken image

  9.45 - 10.00

  Registrace, seznámení, občerstvení

  broken image

  10.00 - 11.00

  Druhý je partner nikoliv soupeř

  Na první den navážeme v tomto bloku tím, že se blíže podíváme na to, kdy a jak druhým dát možnost jejich vlivu a umožnit jim možnost ovlivňovat prostředí ve své práci. Blíže si i řekneme, jak správně pracovat s principy delegování. Podíváme se na to, jak to dělat, aby to bylo zdravé a podporovalo to kvalitní vztahy. Na konkrétním cvičení si ukážeme, jak nezneužít role šéfa a řešit s členy svého týmu problém tak, aby se členové týmu cítili přijímáni a slyšeni.

  broken image

  11.00 - 12.00

  Řešení řešitelných problémů

  Na začátku si účastníci najdou svoje "problémy", to, s čím se aktuálně potýká právě jejich kontaktní centrum. Naučíme je rozlišovat a škálovat. I to, jak se dá z pozice šéfa postupovat, aby se řešilo to skutečně důležité, to co je příčinou.

  broken image

  12.00 - 13.00

  Oběd

  broken image

  13.00 - 14.00

  Jak řešit patové situace?

  Ne všechno se dá řešit. Podíváme se na to, jak se stavět k takovým situacím, aby to podporovalo kvalitní vztahy mezi členy týmu. Účastníky naučíme konkrétní metody, které vedou k tomu, že patové situace nejsou problém a nekomplikují každodenní práci v kontaktních centru.

  broken image

  14.00 - 15.30

  Neutralizace čtyř jezdců apokalypsy

  Na závěr dvoudenní workshopu se podíváme na to, co určitě nedělat a jak správně poskytovat zpětnou vazbu. Tak, aby neměla druhá strana pocity neoprávněné kritiky, pohrdání a aby nepřešla do defenzívy .

  broken image

  15.30 - 16.00

  Závěreční sdílení

  Zrekapitulujeme si klíčové myšlenky, nasdílíme aktuální klíčové poznatky účastníků a poskytneme si zpětnou vazbu

 • Proč přijít?

  Přijďte se něco nového naučit!

  broken image

  Inspirace

  Vztahy na pracovišti jsou jedním ze dvou nejdůležitějších faktorů spokojenosti zaměstnanců. Když nejsou dobré, lidé odchází. Na CoolWorkshopu naučíme vedoucí pracovníky, jak dobré vztahy podporovat. To umožní zvýšit spokojenost členů jejich týmů a sníží riziko fluktuace

  broken image

  Rady

  U každé oblasti, kterou se dají kvalitní vztahy podporovat, se účastníci dozvědí konkrétní doporučení, co by mohli dělat. Jak, kdy, jakou formou.

  broken image

  Seznamování

  Poznáte nové lidi, budete moci navázat kontakt a vytvořit si síť profesních kolegů, se kterými budete moci i po CoolWorkshopu konzultovat, radit se a sdílet.

 • CoolWorkshopem Vás provedou

  broken image

  Petr Koch

  „Jsem-li dostatečně vědomý, pak jsem schopen vnímat, kdo jsem a co se ve vztahu odehrává. Díky své pravdivosti mohu zažívat více chvil radosti a vlastní spokojenosti, mohu žít mnohem šťastnější a více naplněný život, ať jsem v kontaktu s kýmkoli. Pravdivost je pak odrazovým můstkem k tvoření vlastní reality podle svých představ, a tím se mnohem více stávat jejím aktivním tvůrcem a ne pouze otrokem života.“

  broken image

  Michal Beránek

  „Léta jsem vedl týmy a choval se nevědomě tak, že jsem vztahy se svými kolegy i mezi nimi navzájem spíše narušoval. Lidé mi z týmů odcházeli a já se divil proč, když jim klidně přidám..:-). Netušil jsem, že stačí docela málo. Vědět a konat. Na tomto workshopu oceňuji Petrovi konkrétní a přesné popisy konkrétních situací, cvičení, na kterých se dá ověřovat a zažívat i konkrétní doporučení, jak kvalitní vztahy na pracovišti podporovat.“

 • Cena

  Cena je uvedena bez DPH

 • Registrace