Return to site

(ne)Konference Prodej v kontaktních centrech

Poslední předprázdninová (ne)Konference kontaktních center byla věnována Prodeji. Prodeji na příchozích i odchozích hovorech. Své zkušenosti nejdříve sdíleli zástupci společností E.ON Česká republika a ING Bank. Pak jsme pracovali ve skupinkách. Diskutovali jsme a hledali řešení jako motivovat členy prodejních týmů a jak nejlépe vést "pečovatele" k prodeji. Účastníkům se nejvíce líbila možnost sdílení svých poznatků a zkušeností se zástupci z jiných call center a otevřenost a neformální atmosféra. Protože nás to baví a zdá se, že i účastníky ..:-), určitě budeme s našimi (ne)Konferencemi pokračovat i na podzim!

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image