•  

   

 • Náš přístup

  Vnímáme pro rozvoj team leaderů kontaktních center jako klíčové tři oblasti :

  1. Rozvoj osobnosti: v této oblasti se zaměřujeme na to, pomoci team leaderům si stanovit svůj osobní smysl práce, své podmínky, rituály a zvyky pro nastolení tzv. flow a učíme je jak zvládat stres. Osobně vyrovnaný a klidný člověk, který ví, co chce, umí pracovat se svoji energií a ví, proč vede lidi, je ten nejlepší leader pro svůj tým.

   

  2. Rozvoj leadershipu: tato oblast se zaměřuje na zvyšování dovednosti v oblasti vedení svého týmu. Učíme team leadery tomu jak motivovat, jak vést, jak řídit i jak odměňovat. Pro vedení lidí existuje řada možností, metod a forem. Úspěšní leadeři je znají a umějí je využívat podle aktuální situace a momentálních cílů a možností.

   

  3. Rozvoj komunikace: team leadeři se s námi mohou naučit jak zvládat konflikty, jak budovat prostředí pro podporu dlouhodobě zdravých vztahů ve svém týmu i jak dělat zpětné vazby.

 • Rozvoj osobnosti

  Restart team leaderů

  Podíváme se na to, jak dnes vedete team leader svůj tým. Zjistíme, kde vidí jeho členové jeho silné stránky, kde by potřebovali větší podporu. Stanovíme společně s team leaderem prioritní oblasti, kde se zaměří na změnu a určíme si konkrétní úkoly, aby změna co nejdříve nastala.

  Workshop: Jak díky Flow lépe vést svůj tým

  Ty nejlepší team leadeři neustále hledají cesty, jak být svému týmu ještě užitečnějšími. Nejužitečnější jsou pokud je "leaderování" baví, pokud je pro ně přirozené a jsou v tzv. Flow. Náš workshop pomůže účastníkům pochopit sílu Flow a pomůže účastníkům si Flow nalézt, najít si, jak se do něj dostávat a jak se v něm co nejdéle udržet.

  Workshop: Nastavení osobního Proč?

  Nejnovější průzkumy jednoznačně ukazují, že vnitřní motivátory jsou daleko účinnější než ty vnější. Mezi nejúčinnější vnitřní motivátory patří pocit smysluplnosti mojí práce. Na workshopu probereme právě oblast smysluplnosti práce. Každý team leader si bude moc najít a správně vydefinovat takový osobní smysl, který mu bude dávat energii a bude ho vnitřně motivovat k vedení jeho týmu

  Workshop: Jak pracovat se stresem?

  Nejlepší team leadeři jsou klidní. Náš workshop pomůže team leaderům být na stres připravení. Team leadeři si osvojí užitečné dovednosti pro zvládání stresu. Naučí se využívat několik konkrétních a praktických nástrojů.

 • Rozvoj leadershipu

  Klub team leaderů

  Série speciálních Coolen pro vybraných 10 team leaderů z různých kontaktních center (za každou společnost vždy právě jeden team leader). Společné čtyři dny v průběhu 6 měsíců, kdy budou team leadeři na sobě intenzivně pracovat. Každé setkání má svoji teoretickou část, část tvoření, část sdílení a část poradní.

  Workshop: Jak pracovat s vnitřní motivací členů svých týmů

  Na workshopu se s team leadery podíváme na principy vnější a vnitřní motivace. Vyjasníme to, proč vnější motivace někdy funguje krátkodobě. Podíváme se společně na to proč a v jakých případech. A pak už se zaměříme na to hlavní, jak "nastartovat" u členů svých týmů motivaci vnitřní.

  Workshop: Jak ve svém týmu rozvíjet kvalitní vztahy?

   

  Z dlouholetých průzkumů vyplývá, že jednou ze dvou oblastí, které zdaleka nejvíce ovlivňují spokojenost zaměstnanců v práci, je to, jak se zaměstnanci cítí ve svém týmu. Na tomto CoolWorkshopu se zaměříme právě na rozvoj vztahů mezi členy týmu.

 • Rozvoj komunikace

  Workshop: Jak lépe komunikovat s členy svého týmu a jak zvládat konflikty

  Komunikace v týmu ovlivňuje vše. To jak vedeme rozhovory určuje jaké budeme mít vztahy. Vztahy určují kulturu a kultura určuje celkový úspěch. Na tomto workshopu se s team leadery podíváme na to, ak zlepšit jejich komunikační dovednosti. V čem se dál rozvíjet a jak si na přímou komunikaci s lidmi v týmu najít víc času. Team leadeři se naučí, jak co nejlépe kritizovat a být srozumitelní.

  Workshop: Hodnocení hovorů a zpětná vazba

  Na tomto workshopu se podíváme na to, jak lze provádět náslechy a hodnocení hovorů tak, aby se z toho team leadeři nezbláznili. Team leadeři se dozví, jak to dělají jinde, jaké metody se osvědčily. Poslechneme si konkrétní hovory a podíváme se na různé metody jejich hodnocení.

  All Posts
  ×