Return to site

Historicky první „cool“ setkání kontaktních center

Začali jsme rozpracovávat náš nový záměr – chceme vytvářet z call center lepší místa pro život. Místa, kam chodí operátoři, teamleadeři, trenéři, pracovníci podpory i jejich manažeři rádi. Místa, kde není vysoká fluktuace, kde se zachází se všemi jako s lidmi a ne jako s lidskými stroji….😜. My jsme začali nazývat taková místa „CoolCentra“. A jsme aktuálně ještě pořád plni radosti ze setkání s cca 50 zástupci kontaktních center, které proběhlo minulý týden.
Celý den jsme v oddělených týmech hledali odpověď na otázku „Jak by mělo vypadat takové CoolCentrum, abych se já v něm cítil dobře, aby mě bavilo v něm pracovat“. Slovy je někdy těžké popsat, co se dělo. Asi nejlépe to vystihují slova jako otevřenost, sdílení, aktivita, pracovitost, zájem, energie, souznění, radost, zábava. Máme spousty výstupů, které jsme si přivezli a na kterých začínáme pracovat.

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image