Return to site

Druhé „cool“ setkání kontaktních center

V září jsme pokračovali druhým setkáním v centru Oáza v Říčanech, abychom společně přemýšleli a snili o CoolCentrech. Tentokrát se zúčastnili operátoři, teamleadeři, dispečeři, lektoři a manažeři z kontaktních center společností BNP Paribas, Conectart, Czech Airlines Handling, České spořitelny, Československé obchodní banky, společnosti E.ON Česká republika, Kooperativa pojišťovny, společnosti RWE a UniCredit Bank.
Potvrdilo se, že je téma CoolCenter stále živé a všichni se zapojili do usilovné práce v hledání cest. Opět vznikl dlouhý seznam námětů, nápadů, přání a snů. Všichni jsme se rozjeli domů obohaceni o otevřené sdílení a pohledy ostatních. Někteří odvážlivci zůstali až do večera a užili si společně s námi "country" u ohně :-)
Už teď se těšíme na další pokračování.

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image