•  

   

  Klub team leaderů

 • Jak bude Klub probíhat?

  Čtyři team leaderské Coolny

  Základním pilířem programu Klubu team leaderů jsou čtyři společné celodenní Coolny. Každá z nich má své téma. Téma je vždy nejdříve uvedeno teoreticky ze strany našich průvodců. Představíme informace, příklady a příběhy toho, jak úspěšní leadeři vedou své týmy. A pak budeme společně pracovat. Budeme s účastníky hledat konkrétní uplatnění teoretických principů a příkladů ve Vašem kontaktních centru, v každodenní "team leaderské" práci účastníků.

  Poradní kruh

  Na každém setkání bude prostor pro aktuální problémy a výzvy účastníků. Každý bude mít možnost otevřít své téma. Pro něj pak budeme ve společném kruhu hledat rady, názory, informace a podporu. Účastníci tak získají informace, názory a rady opřené o to, jak to dělají jinde, co pomohlo, co ne, jaká úskalí to přineslo a co nakonec na základě svých zkušeností doporučují.

  Návštěva v provozu team leadera

  Volitelnou částí programu je i možnost návštěvy jednoho z našich průvodců ve Vašem kontaktním centru. Smyslem setkání je vidět Vašeho team leadera při práci se svým týmem a poskytnout mu zpětnou vazbu. Zároveň mu věnovat individuální čas a pomoci mu s tím, co bude aktuálně potřebovat. Nebo popracovat společně s ním a s jeho týmem nad řešením otázky, kterou si team leader (tým) vybere jako prioritní k řešení.

 • Jaký bude jeho formát?

  Neformální prostředí a komunikace

  Coolny budeme pořádat u nás v OpenOne, v našem "Relaxu", naprosto neformální místnosti. Jsou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře. Budeme si tykat a budeme se snažit pracovat v důvěře a respektu.

  Sdílení

  Při setkáních se bude sedět v kruhu. Budeme hlídat, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky

  Účastníci

  Klub je určen jen pro team leadery kontaktních center. Předpokládáme skupinku 8 - 12 účastníků.

  Z jedné společnosti vždy jen jeden team leader.

   

  Energie a zábava

  Klub bude pojat tak, aby to všechny účastníky bavilo. Klíčovými prvky budou inspirativní informace a videa, zamýšlení se ve skupince nad jejich konkrétními uplatněními a využitím osvědčených dovedností a společné sdílení. Každý bude moci přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • Jaká budou témata odborných Coolen?

  Jak může osobní "Proč?" pomoci ke štěstí v práci?

  V rámci této Coolny se zaměříme na nalezení důvodu, proč dělat práci team leadera radostně, jak si nastavit hodnoty v týmu, jak vybudovat prostředí důvěry a jak vést formou služby.

  Jak pracovat s vnitřní motivací?

   

  Vnější motivace někdy funguje krátkodobě. Podíváme se společně na proč a v jakých případech. A pak zejména na to, jak "nastartovat" u členů svých týmů motivaci vnitřní.

  Komunikace s týmem a zvládání konfliktů

  Jak zlepšit své komunikační dovednosti? V čem se dál rozvíjet? Jak si na přímou komunikaci s lidmi v týmu najít víc času? Leadeři se naučí, jak co nejlépe kritizovat a být srozumitelní.

  Hodnocení hovorů a zpětná vazba

  Jak provádět náslechy a hodnocení hovorů tak, aby to bylo maximálně užitečné? Aby se z toho teamleadeři nezbláznili? Jak to dělají jinde? Jaké metody se osvědčily, a které ne?​

 • Ročním programem team leadery provedou

  Michal Beránek

  „Většina team leaderů byla hozených do vody. Jako nejlepší operátoři začali ze dne na den vést tým jiných operátorů. I když jsem viděl řadu těch, kdo mají předpoklady a vedou přirozeně, většina team leaderů neví a nemá ani prostor pro své "leaderské" vzdělání. A v tom jim chceme pomoci. Moc rád inspiruji team leadery a ukazuji jim "nové" metody vedení a přístupu k týmům a jejich členům. Učím je o vnitřní motivaci a společně hledáme jak by toho mohli a dokázali využít oni".

  Zdeněk Bohuslav

  „Když se člověk rozhodne, že někoho povede, musí se naučit pracovat na svém sebevědomí, komunikaci a empatii. Je to nikdy nekončící práce. Pořád je co zlepšovat. Jsem přesvědčený, že jedním z nejlepších nástrojů pro vlastní rozvoj je sdílení s lidmi v podobných rolích. V rámci našich setkání proudí energie všemi směry, kdo chce, načerpá ji.“

 • Cena

  můžete si vybrat ze dvou variant, kterými můžete podpořit rozvoj Vašeho team leadera.

  Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 • Máte zájem?

  All Posts
  ×