• Změna kultury

  kontaktního centra

   

   

 • Proč?

  Myslíme si, že dnešní kontaktní centra jsou v začarovaném kruhu. Prakticky pořád se hledají a zkouší nové a nové metody řízení jak splnit prakticky nesplnitelné cíle vedení. Většinou přinesou zlepšení, ale jen krátkodobě a jen některého ukazatele. Jiné se zhorší. Jak z toho ven?

   

  Řešení podle nás existuje. Jeho základem je začít se na kontaktní centrum a jeho vedení dívat jinak, úplně jinak. Zahodit vše co jsme se o řízení a managementu učili. A "vrátit" se k přirozeným formám a metodám vedení lidí. K takovým, které podporují vnitřní motivaci místo té vnější.

   

  Jsme přesvědčeni, že díky tomu lze vytvořit kulturu, kdy bude práce v kontaktním centru dlouhodobě radostná, zbytečně nevyčerpávající a nefrustrující. Díky které se budou doručovat výsledky za mnohem méně vynaloženého úsilí. Děláním jiných, smysluplnějších věcí, jiným, radostnějším způsobem. Že lze nastolit atmosféru, kde se v týmech spolupracuje, je cítit lidskost, radost a panují přátelské vztahy. Týmy jsou stabilní a jejich členové mají své šéfy rádi.

   

  Znamená to se významně změnit.

  U změny nechce (možná ani neumí) být skoro nikdo sám.

  Pomůžeme Vám změnit kulturu Vašeho kontaktního centra.

   

 • Na co se zaměřujeme?

  Sami na sobě jsme si vyzkoušeli to, o čem píší úspěšné firmy, že jim zabralo. O tom, jak funguje ta pravá vnitřní motivace. Jak je klíčové zaměřit se na definování Smyslu, poskytování co největší míru Autonomie a podpory neustále Rozvoje jednotlivců.

  Zaměřujeme se na vybudování prostředí důvěry, ve kterém se otevřeně poskytuje zpětná vazba a v rozumné míře všechny potřebné informace.

  Vytváříme tzv. evoluční cíl kontaktního centra, definujeme klíčové hodnoty péče o zákazníky i telefonního prodeje, specifikujeme dlouhodobé principy zaměstnanecké kultury, dohadujeme to, co všechno bude kontaktní centrum v rámci společnosti zabezpečovat, nastavujeme "nové" parametry, na které se bude kontaktní centrum zaměřovat.

  Vybíráme priority a určujeme to, co je potřeba změnit, aby mohly být změny viditelné.

 • Jak to probíhá?

  Individuálně..:-). Každé kontaktní centrum je trochu jiné, každé je alespoň v trochu jiné fázi svého vývoje. Má jiné leadery, jiné zadání, jiné možnosti i principy fungování.

  Vše s Vámi probereme a dohodneme způsob, jakým se do změny kultury kontaktního centra pustíme u Vás. Vybereme, s čím Vám můžeme pomoci a co si zvládnete sami. Až v tomto momentě Vám dáme svoji nabídku a Vy se budete moci rozhodnout, zda nás k požadované změně přizvete. My budeme moc rádi..:-).

 • Proč měnit styl vedení svého kontaktního centra?

  Protože postaru to již dlouho nepůjde..:-)

  Nezaměstnanost je na historickém minimu, takže lidé si mají možnost práci vybírat. Práce v kontaktních centrech je jednou z nejméně preferovaných pozic, které by chtěli kandidáti vykonávat. Nové generace našich dětí nebudou chtít pracovat "pod" manažery minulého století. Podle nás by se vedoucí pracovníci měli doučit a uvést do praxe další způsoby vedení a nově objevené a ověřené způsoby motivace členů svých týmů.

  Protože „jinak“ opravdu funguje!

  Dnešní doba je úžasná na možnost sdílení informací a příběhů. Díky tomu víme, že nové modely i metody vedení fungují. Můžeme si přečíst o leaderech firem, kteří změnili svůj pohled a naučili se své týmy vést jinak. Firmy jako např. Zappos, Patagonia, Semco, Favi, …., nebo v Čechách Etnetera, IreSoft, Tierra Verde, Hanibal sport, Slido, SportHero, Nelumbo Energy, První klubová pojišťovna, Wellnessia, Solea, nám jsou příkladem.

  Protože to přinese výsledky pro Vaší firmu

  Jsme přesvědčeni, že nový styl vedení má jednoznačný přínos. Díky němu se zpřesňují očekávání i dodávka dohodnutých výsledků a výstupů, mění se atmosféra (kultura) týmu, zvyšuje se spokojenost členů týmu, výrazně klesá jejich fluktuace a zvyšuje se inovační potenciál . Leader i členové jeho týmu jsou klidnější, radostnější, pracovitější, spolehlivější i kreativnější, v týmu panuje prostředí daleko větší důvěry.

 • Máte zájem?

  All Posts
  ×