• Snídaně slovenských

  kontaktních center

  Přijďte nasdílet s ostatními specialisty kontaktních center své zkušenosti a názory jak řídíte své kontaktní centrum

 • O čem naše Snídaně bude?

  Naším cílem je neustále hledat a měnit kulturu, nastavení procesů a celkovou logiku kontaktních center tak, aby se kontaktní centra stala prostředími, ve kterých manažeři, teamleadeři, dispečeři, trenéři, operátoři i všichni ostatní dokáží dlouhodobě pracovat a mít svoji práci rádi. Uplatňovat své talenty, mít přátelské vztahy, cítit smysl své práce, svoji užitečnost. Mít výsledky, ale na za cenu neuvěřitelného tlaku a prakticky nelidských podmínek. A především zajišťovat spokojenost klientů, kteří se na kontaktní centra obracejí.

   

  Na snídaně manažerů kontaktních center budeme hledat odpověď na jednu z klíčových otázek: Jak dlouhodobě budovat úspěšné a radostné kontaktní centrum? Budeme diskutovat o tom, jak sladit požadavky na kontaktní centra se spokojeností jejich zaměstnanců i klientů. Zda a jak změnit náhled na fungování v nich. Jak zajistit, aby nebyla tak velká fluktuace, jak mít výsledky i spokojené kolegy.

   

  Nebudete na ní "obtěžováni" prezentací dodavatele ani žádnými letáky. Potkáte se s manažery jiných kontaktních center. Zjistíte jaké to je jinde, jaké mají jiní manažeři zkušenosti, jak oni zvládají budovat a provozovat svá kontaktní centra. Odvezete si řadu inspirací a informací od dalších účastníků. Naberete energii, možná si i trochu odpočinete od každodenního stresu. Nebudete jen sedět a poslouchat, budete moci sdílet, předávat své zkušenosti, ptát se a zjišťovat. Zcela neformálně, s malým pohoštěním.

   

   

 • Snídaně manažerů slovenských kontaktních center

   

   

  duben 2018, 9.00 - 12.00 hodin,

  ve společnosti Alcasys, Staré grunty 36, Bratislava

   

  Ve spolupráci se společností Alcasys jsem připravili historicky první snídani pro zástupce slovenských kontaktních center.

 • Cena

  Snídaně je pro účastníky ZDARMA.

 • Z předchozích snídaní...

  Zkušenosti s náborem, školením a adaptací II.

  Tentokrát jsme v našem oblíbeném Relaxu zažili, co to je „mačkat se“. Naší tradiční snídaně se totiž účastnilo 22 osob. Bylo to sezení typu rameno na rameno. Nicméně diskuze byla opět velmi živá, protože tématem byly nábory a onboarding proces, neboli adaptace nováčků.

  Mnozí se shodli, že uchazeči mají dnes o práci tak malý zájem, že často bez omluvy nedorazí na pohovor. Nezabírají ani vtipné inzeráty, dokonce velký úspěch neslaví ani Facebook. Hledali jsme recept na to, jak už při pohovoru poznat, že je někdo „nemakačenko“. Porovnávali jsme nabídky kontaktních center s Lidlem, Kauflandem, ale i s fabrikami.

  Mluvili jsme o odvaze zapojit více nováčky formou samostudia, ale taky o odvaze věřit své intuici a nedělat při náboru zbytečné kompromisy, které se nakonec ukážou jako bolestné a drahé. Zaznívala konstatování, že jít na kontaktní centrum je často poslední volba, které si uchazeči vůbec neváží.

  A řešení? Jednoduché neexistuje. Mnoho střípků zaznělo. Nedělání kompromisů, zvyšování prestiže KC, boj o lepší odměňování, hledání úplně nových pohledů na procesy a typy úvazků.

  A to hlavní?

  Polidštit provozy KC tím, že se nebude všechno důsledně měřit a hlídat. Tedy opět téma důvěry, které jsme z provozů KC skoro vystrnadili, ale určitě ho tam musíme vracet.

  Zkušenosti s náborem, školením a adaptací I.

  OpenOne snídaně k náboru, školení a adaptaci proběhla formou diskusního kruhu.

  Už jsme si zvykli na to, že snídaně lidí z kontaktních center pořádaná u nás v OpenOne je příjemnou událostí, na kterou se těšíme. Tentokrát jsme naše setkání díky Honzovi Pastejříkovi okořenili novinkou. Celé setkání mělo formát poradního kruhu, ve kterém se postupně každý může vyjádřit ke konkrétnímu tématu. Nikdo není nadřazený. Všichni společně hledají odpovědi. Tento formát dodal setkání určitou vážnost, ale i tak to bylo neformální a přátelské sezení opravdových odborníků s úplně reálnými zkušenostmi a jasnými názory.

  Shodli jsme se například na tom, že operátoři nejsou roboti, proto bychom se k nim tak neměli chovat. Pojmenovali jsme svou osobní odpovědnost za to, aby se postupně zlepšovalo povědomí o práci operátorů a také jejich hmotné podmínky, zejména výše základní mzdy. Peníze na to ve společnostech jsou, jde o neustálý boj za to, aby se pro operátory jejich část uvolnila. Platově soupeříme už i s Lidlem a Kauflandem. Jednoznačná shoda panovala i v tom, že na adaptaci je třeba vyjednat dostatečný čas, protože šikovných lidí je málo a jejich uspěchané uvedení do provozu nic pozitivního nepřinese.

  A zásadní myšlenka? Všichni bychom chtěli kontaktní centra svobodnější, s větší mírou důvěry a osobní odpovědnosti bez nutnosti všechno měřit a kontrolovat. Zjistili jsme, že se mnohdy sami bojíme s tím nějak vážněji začít, nebo nám pro takový začátek chybí opora u manažerů a kolegů. Svoboda zkrátka souvisí s odvahou. Kde ji hledat? Třeba na podobných setkáních. Můžeme toho změnit víc, než si myslíme!

 • Máte zájem?

  All Posts
  ×