• Restart team leaderů kontaktních center

   

   

 • Z čeho vycházíme?

   

  Nevěříme tomu, že existuje universální návod jak se stát lepším team leaderem. Každý je jako člověk jedinečný, každý má svoje silné stránky a přístupy (alespoň) trochu jiné.

  Určitě je zajímavé čerpat inspiraci na konferencích a z různých knížek a publikací. My si myslíme, že jeden způsob je daleko vhodnější a má rychlejší a hlubší účinky. Pojmenovali jsme ho Restart team leaderů. Smyslem je přes bližší poznání team leadera a pochopení prostředí, ve kterém vede svůj tým doporučit to, na co se zaměřit a na čem pracovat.

  A případně team leadera v této práci na sobě následně podporovat.

   

  Díky našemu restartování společně najdeme přirozené talenty a osobní vize team leadera a stanovíme oblasti, na které by se měl(a) prioritně zaměřit, aby byli/byla lepším team leaderem. Zároveň poradíme konkrétní praktické techniky, přístupy a nástroje, kterými může team leader okamžitě svůj leadership - své vedení týmu - zlepšit.

   

 • Jak naše restartování leaderů probíhá?

   

  V rámci restartování chceme vidět team leadera v akci a chceme mít možnosti si s ním/ní povídat. Vybereme společně dny a setkání, kde budeme moci sledovat, jak se projevuje, jak řídí či vede, jak pracuje. A dohodneme si dva termíny, kdy budeme mít možnost si nerušeně povídat. O tom, co je pro team leadera důležité, co se mu/jí v životě dařilo a daří, kdy a v čem je mu/jí dobře. Zároveň si sedneme s týmem, který vede a v důvěrném prostředí získáme konstruktivní zpětnou vazbu na to, jak je team leader týmem vnímán. Jaké oceňuje jeho/její silné stránky a v čem vidí Vaší podporu a pomoc a kde by naopak přivítali členové týmu zlepšení.

   

  Pak se na chvíli odmlčíme, zamyslíme se a připravíme pro team leadera náš vhled, jak na nás to, co jsme viděli a slyšeli působí, co nás k tomu napadá. Společně vybereme několik věcí, které budou team leaderovi rezonovat a pro ně stanovíme konkrétní aktivity, které se zaváže udělat a změnit. Nakonec si stanovíme společný termín, kdy se po nějaké době sejdeme a podíváme se, jak se je daří plnit.

 • Proč se nechat restartovat?

  broken image

  Protože postaru to již dlouho nepůjde..:-)

  Nezaměstnanost je na historickém minimu, takže lidé si mají možnost práci vybírat. Práce v kontaktních centrech je jednou z nejméně preferovaných pozic, které by chtěli kandidáti vykonávat. Nové generace našich dětí nebudou chtít pracovat "pod" leadery minulého století. Podle nás by se team leadeři měli doučit a uvést do praxe další způsoby vedení a nově objevené a ověřené způsoby motivace členů svých týmů.

  broken image

  Protože „jinak“ opravdu funguje!

  Dnešní doba je úžasná na možnost sdílení informací a příběhů. Díky tomu víme, že nové modely i metody vedení fungují. Můžeme si přečíst o leaderech firem, kteří změnili svůj pohled a naučili se své týmy vést jinak. Firmy jako např. Zappos, Patagonia, Semco, Favi, …., nebo v Čechách Etnetera, IreSoft, Tierra Verde, Hanibal sport, Slido, SportHero, Nelumbo Energy, První klubová pojišťovna, Wellnessia, Solea, nám jsou příkladem.

  broken image

  Protože to přinese výsledky pro Vaší firmu

  Jsme přesvědčeni, že kvalitní leadership má jednoznačný přínos. Díky němu se zpřesňují očekávání i dodávka dohodnutých výsledků a výstupů, mění se atmosféra (kultura) týmu, zvyšuje se spokojenost členů týmu, výrazně klesá jejich fluktuace a zvyšuje se inovační potenciál týmu. Leader i členové jeho týmu jsou klidnější, radostnější, pracovitější, spolehlivější i kreativnější, v týmu panuje prostředí daleko větší důvěry.

 • Hlavní výstupy našeho Restartu team leaderů

  broken image

  Partnerská zpětná vazba

  Mnohdy si jako team leadeři myslí, jakým fantastickým způsobem působí na členy svých týmů a neuvědomují si, že působí jinak. My k nim přistoupíme jako k partnerovi, někomu, kdo stojí o zpětnou vazbu. Nebudeme je kritizovat, pokusíme se pojmenovat, co uvidíme a uslyšíme. Pokusíme se "zobjektivnit", jak vlastně "vypadá" jejich vedení lidí. Zjistíme od členů jejich týmu co oceňují a co jim chybí.

  broken image

  Stanovení konkrétních priorit, cílů a úkolů a vyhodnocení jejich naplňování

  Pomůžeme team leaderům si zrekapitulovat a nastavit si priority a cíle pro další období tak, aby se mohli stát lepšími team leadery. "Nenecháme" je a po čase se nad cíli sejdeme a vyhodnotíme posun.

  broken image

  Konkrétní "rychlé" náměty na zlepšení

  Team leaderům předáme konkrétní náměty na to, co by mohli začít hned používat, aby jejich vedení bylo přínosnější.

 • Naši průvodci restartem team leaderů

  broken image

  Michal Beránek

  „Do restartu team leaderů vnáším své znalosti a zkušenosti s budováním firem a týmů, s tím, jak si vybrat, na čem důležitém pracovat, jak vytvořit sebeřídící se týmy a 'svobodnou' kulturu. Věřím si, že znám mnoho úskalí práce vedoucích pracovníků i toho, jak se dá posunout směrem k oboustranně výhodnému leadershipu.

   

  broken image

  Zdeněk Bohuslav

  „Věřím, že v sobě máme každý veliké poklady a pomáhám je vynášet na světlo a nechat zazářit. Moc rád objevuji netradiční cesty a přístupy.“

 • Máte zájem o více informací nebo o schůzku?