• Restart leaderů kontaktních center

   

   

 • Z čeho vycházíme?

   

  Nevěříme tomu, že existuje universální návod jak se stát lepším leaderem. Každý je jako člověk jedinečný, každý má svoje silné stránky a přístupy (alespoň) trochu jiné.

  Určitě je zajímavé čerpat inspiraci na konferencích a z různých knížek a publikací. My si myslíme, že jeden způsob je daleko vhodnější a má rychlejší a hlubší účinky. Pojmenovali jsme ho Restart leaderů. Smyslem je Vám přes bližší poznání Vás a pochopení prostředí, ve kterém vedete své týmy doporučit to, na co se zaměřit a na čem pracovat.

  A případně Vás v této práci na sobě následně podporovat.

   

  Díky našemu restartování společně najdeme Vaše přirozené talenty a osobní vize a stanovíme oblasti, na které byste se měli prioritně zaměřit, abyste byli lepšími leadery. Zároveň Vám poradíme konkrétní praktické techniky, přístupy a nástroje, kterými můžete okamžitě svůj leadership - své vedení týmů - zlepšit.

   

 • Jak naše restartování leaderů probíhá?

   

  V rámci restartování Vás potřebujeme vidět v akci a mít možnosti si s Vámi povídat. Vybereme společně dny a setkání, kde budeme moci sledovat, jak se projevujete, jak řídíte či vedete, jak pracujete. A dohodneme si dva termíny, kdy budeme mít možnost si nerušeně povídat. O tom, co je pro Vás důležité, co se Vám v životě dařilo a daří, kdy a v čem je Vám dobře. Zároveň si sedneme s Vaším týmem a v důvěrném prostředí získáme konstruktivní zpětnou vazbu na to, jak jste Vaším týmem vnímáni. Jaké oceňuje Vaše silné stránky a v čem vidí Vaší podporu a pomoc a kde by naopak přivítal zlepšení.

   

  Pak se na chvíli odmlčíme, zamyslíme se a připravíme pro Vás náš vhled, jak na nás to, co jsme viděli a slyšeli působí, co nás k tomu napadá. Společně vybereme několik věcí, které Vám budou rezonovat a pro ně stanovíme konkrétní aktivity, které se zavážete udělat a změnit. Nakonec si stanovíme společný termín, kdy se po nějaké době sejdeme a podíváme se, jak se je daří plnit.

 • Proč se nechat restartovat?

  broken image

  Protože postaru to již dlouho nepůjde..:-)

  Nezaměstnanost je na historickém minimu, takže lidé si mají možnost práci vybírat. Práce v kontaktních centrech je jednou z nejméně preferovaných pozic, které by chtěli kandidáti vykonávat. Nové generace našich dětí nebudou chtít pracovat "pod" manažery minulého století. Podle nás by se vedoucí pracovníci měli doučit a uvést do praxe další způsoby vedení a nově objevené a ověřené způsoby motivace členů svých týmů.

  broken image

  Protože „jinak“ opravdu funguje!

  Dnešní doba je úžasná na možnost sdílení informací a příběhů. Díky tomu víme, že nové modely i metody vedení fungují. Můžeme si přečíst o leaderech firem, kteří změnili svůj pohled a naučili se své týmy vést jinak. Firmy jako např. Zappos, Patagonia, Semco, Favi, …., nebo v Čechách Etnetera, IreSoft, Tierra Verde, Hanibal sport, Slido, SportHero, Nelumbo Energy, První klubová pojišťovna, Wellnessia, Solea, nám jsou příkladem.

  broken image

  Protože to přinese výsledky pro Vaší firmu

  Jsme přesvědčeni, že kvalitní leadership má jednoznačný přínos. Díky němu se zpřesňují očekávání i dodávka dohodnutých výsledků a výstupů, mění se atmosféra (kultura) týmu, zvyšuje se spokojenost členů týmu, výrazně klesá jejich fluktuace a zvyšuje se inovační potenciál týmu. Leader i členové jeho týmu jsou klidnější, radostnější, pracovitější, spolehlivější i kreativnější, v týmu panuje prostředí daleko větší důvěry.

 • Hlavní výstupy našeho Restartu leaderů

  broken image

  Partnerská zpětná vazba

  Mnohdy si jako leadeři myslíme, jakým fantastickým způsobem působíme na členy svých týmů a neuvědomujeme si, že působíme jinak. My k Vám přistoupíme jako k partnerovi, někomu, kdo stojí o zpětnou vazbu. Nebudeme Vás kritizovat, pokusíme se pojmenovat, co uvidíme a uslyšíme. Pokusíme se Vám "zobjektivnit", jak vlastně "vypadá" Vaše vedení lidí. Zjistíme od členů Vašeho týmu co oceňují a co jim chybí.

  broken image

  Stanovení konkrétních priorit, cílů a úkolů a vyhodnocení jejich naplňování

  Pomůžeme Vám si zrekapitulovat a nastavit si priority a cíle pro další období tak, abyste se mohli stát lepšími leadery. "Nenecháme Vás" a po čase se nad cíli sejdeme a vyhodnotíme posun.

  broken image

  Konkrétní "rychlé" náměty na zlepšení

  Předáme Vám konkrétní náměty na to, co byste mohli začít hned používat, aby Vaše vedení bylo přínosnější.

 • Naši průvodci Vaším restartem

  broken image

  Michal Beránek

  „Do restartu leaderů vnáším své znalosti a zkušenosti s budováním firem a týmů, s tím, jak si vybrat, na čem důležitém pracovat, jak vytvořit sebeřídící se týmy a 'svobodnou' kulturu. Věřím si, že znám mnoho úskalí manažerské práce i toho, jak se dá posunout směrem k oboustranně výhodnému leadershipu.

   

  broken image

  Zdeněk Bohuslav

  „Věřím, že v sobě máme každý veliké poklady a pomáhám je vynášet na světlo a nechat zazářit. Moc rád objevuji netradiční cesty a přístupy.“

 • Máte zájem?