• Raňajky slovenských

  kontaktných centier

  Príďte a zdieľajte s ostatnými špecialistami kontaktných centier svoje skúsenosti a názory ako riadite svoje kontaktné centrum.

 • O čom naše Raňajky budú?

  Našim cieľom je neustále hľadať a meniť kultúru, nastavenie procesov a celkovú logiku kontaktných centier tak, aby sa kontaktné centrá stali prostredím, v ktorom manažéri, teamleaderi, dispečeri, tréneri, operátori a všetci ostatní dokážu dlhodobo pracovať a mať svoju prácu radi. Uplatňovať svoje talenty, mať priateľské vzťahy, cítiť zmysel svojej práce, svoju užitočnosť. Mať výsledky, ale nie za cenu neuveriteľného tlaku a prakticky neľudských podmienok. A predovšetkým zisťovať spokojnosť klientov, ktorí sa na kontaktné centrá obracajú.

   

  Na raňajkách manažérov kontaktných centrier budeme hľadať odpoveď na jednu z kľúčových otázok: Ako dlhodobo budovať úspešné a radostné kontaktné centrum? Budeme diskutovať o tom, ako zladiť požiadavky na kontaktné centrá so spokojnosťou ich zamestnancov i klientov, a ako zmeniť náhľad na fungovanie v nich. Ako zaistiť, aby nebola taká veľká fluktuácia, ako mať výsledky a zároveň spokojných kolegov.

   

  Na raňajkách nebudete obťažovaní prezentáciou dodávateľa ani žiadnymi letákmi. Stretnete sa s manažérmi iných kontaktných centier. Zistíte aké to je inde, aké majú iní manažéri skúsenosti, ako oni zvládajú budovať a prevádzkovať svoje kontaktné centrá. Odnesiete si radu inšiprácií a informácií od ďaľších účastníkov. Naberiete energiu, možno si aj trochu odpočiniete od každodenného stresu. Nebudete len sedieť a počúvať, budete môcť zdieľať, predávať svoje skúsenosti, pýtať sa a zisťovať. Celkom neformálne, s malým pohostením.

   

 • broken image

  Raňajky manažérov slovenských kontaktných centier

   

   

  pátek 22.6. 2018, 9.00 - 12.00 hodin

  v spoločnosti Alcasys, Staré grunty 36, Bratislava

   

  V spolupráci so spoločnosťou Alcasys sme pripravili historicky prvé Raňajky pre zástupcov slovenských kontaktných centier.

 • Cena

  Raňajky sú pre účastníkov ZDARMA.

 • Z predchádzajúcich raňajok...

  Skúsenosti s náborom, školením a adaptáciou II.

  Tentokrát sme v našom obľúbenom Relaxe zažili, čo to je "tlačiť sa". Našich tradičných raňajok sa totiž zúčastnilo 22 osôb. Bolo to posedenie typu rameno na rameno. Diskusia bola opäť veľmi živá, pretože témou boli nábory a onboarding proces, teda adaptácia nováčikov.

   

  Mnohí sa zhodli, že uchádzači majú dnes o prácu tak malý záujem, že často bez ospravedlnenia nedorazia na pohovor. Nezaberajú ani vtipné inzeráty, dokonca veľký úspech nemá ani Facebook. Hľadali sme recept na to, ako už pri pohovore spoznať, že je niekto „nemakačenko“. Porovnávali sme ponuky kontaktných centier s Lidlom, Kauflandom, ale aj s fabrikami.

   

  Hovorili sme o odvahe zapojiť viac nováčikov formou samoštúdia, ale tiež o odvahe veriť svojej intuícii a nerobiť pri nábore zbytočné kompromisy, ktoré sa nakoniec ukážu ako bolestné a drahé. Zaznievali konštatovania, že ísť na kontaktné centrum je často posledná voľba, ktorej si uchádzači vôbec nevážia.

   

  A riešenie? Jednoduché neexistuje. Veľa črepov zaznelo. Nerobenie kompromisov, zvyšovanie prestíže KC, boj o lepšie odmeňovanie, hľadanie úplne nových pohľadov na procesy a typy úväzkov.

   

  A to hlavné?

   

  Poľudštiť prevádzky KC tým, že sa nebude všetko dôsledne merať a kontrolovať. Teda opäť téma dôvery, ktorú sme z prevádzok KC skoro vystrnadili, ale určite ju tam musíme vrátiť späť.

   

   

  Skúsenosti s náborom, školením a adaptáciou I.

  OpenOne raňajky k náboru, školeniu a adaptácii prebehla formou diskusného kruhu.

   

  Už sme si zvykli na to, že raňajky ľudí z kontaktných centier organizované u nás v OpenOne sú príjemnou udalosťou, na ktorú sa tešíme. Tentokrát sme naše stretnutie vďaka Honzovi Pastejříkovi okorenili novinkou. Celé stretnutie malo formát poradenského kruhu, v ktorom sa postupne každý môže vyjadriť ku konkrétnej téme. Nikto nie je nadradený. Všetci spoločne hľadajú odpovede. Tento formát dodal stretnutiu určitú vážnosť, ale aj tak to bolo neformálne a priateľské sedenie skutočných odborníkov s úplne reálnými skúsenosťami a jasnými názormi.

  Zhodli sme sa napríklad na tom, že operátori nie sú roboti, preto by sme sa k nim tak nemali správať. Pomenovali sme svoju osobnú zodpovednosť za to, aby sa postupne zlepšovalo povedomie o práci operátorov a tiež ich hmotné podmienky, najmä výška základnej mzdy. Peniaze na to v spoločnostiach sú a ide o neustály boj za to, aby sa pre operátorov ich časť uvoľnila. Jednoznačná zhoda panovala aj v tom, že na adaptáciu je potrebné vyjednať dostatočný čas, pretože šikovných ľudí je málo a ich uponáhľané uvedenie do prevádzky nič pozitívneho neprinesie.

   

  A zásadná myšlienka? Všetci by sme chceli kontaktné centrá slobodnejšie, s väčšou mierou dôvery a osobnej zodpovednosti bez nutnosti všetko merať a kontrolovať. Zistili sme, že sa mnohokrát sami bojíme s tým vážnejšie začať alebo nám pre takýto začiatok chýba podpora od manažérov a kolegov. Sloboda skrátka súvisí s odvahou. Kde ju hľadať? Napríklad na podobných stretnutiach. Môžeme toho zmeniť viac, než si myslíme!

 • Máte záujem?