• Naše mise

 • broken image

  Proč?

  Jsme přesvědčeni, že je možné ze stávajících kontaktních center postupně vytvářet lepší místa pro život. Měnit výsledkově a výkonově orientovanou kulturu na kulturu úcty k člověku a jeho práci. Kulturu, kde práce může být zábavou, kde se podporují individuální talenty, podporuje se co největší smysluplnost práce každého a dbá se na vzájemné vztahy. Že má velký smysl a lze vytvářet místa, kam bude co nejvíc lidí chodit pracovat s chutí a bude se na svoji práci těšit. Že lze udělat z kontaktních center místa, kde nebude tak hrozivá fluktuace jako je nyní, kde bude mít role operátora svůj smysl, svoji úctu a svůj význam. Kde nebudou jedinými cíli plnění SLA, prodejních kvót a dodržení budgetu. Takové podobě kontaktního centra jsme začali říkat CoolCentrum.

   

  Jsme přesvědčeni, že to je dlouhodobě úspěšná cesta, kam by se mohla kontaktní centra ubírat. Velká fluktuace, malá prestiž práce operátorů, velké problémy s náborem nových operátorů i významná míra nespokojenosti zaměstnanců stávajících kontaktních center svědčí o tom, že stávající cesta nebude ta pravá ☺. Nové generace mladých lidí navíc zcela určitě nenajdou zálibu v řízení přes měření a kontrolu, v nesvobodném fungování společností. A jsme přesvědčeni, že automatizace to nevyřeší.

   

  Myslíme si, že je důležité hledat nový model fungování kontaktních center.

  broken image

  Co by to mělo přinést?

  Věříme tomu, že CoolCentra postupně předčí ve výsledcích a fungování kontaktní centra řízená jen na SLA a prodeje. Očekávat se dá zejména vyšší spokojenost zaměstnanců projevená v jejich loajalitě, pracovním nasazení, ve větší orientaci na opravdové potřeby zákazníků. A celkově lepší péče o zákazníka a vhodnější prodej.

  Realizaci CoolCentra ocení i zákazníci, kteří poznají v hlasech a textech nadšení a zápal zaměstnanců. Zaměstnanci budou mít na zákazníky více času a díky poskytnuté svobodě jim přinesou odpovídající péči, pomoc a vhodný prodej.

  broken image

  Co pro to děláme?

  CoolCentrum nemůže vzniknout samo, bez práce, nápadů a nadšení. Nápady i jejich realizaci lze zvládnout určitě interně. Na druhou stranu se může hodit spolupráce s někým zvenku. S někým, kdo plně této vizi věří, má zkušenosti v oboru a má osobní zkušenost s novými formami řízení a fungování firem, které jsou založeny na dlouhodobé spokojenosti a radosti zaměstnanců.

   

  Nabízíme proto naše zapojení do přeměny stávajících kontaktních center na dlouhodobě živé CoolCentrum. Nabízíme být průvodcem této změny, průvodcem v hledání cesty i průvodcem v jejím zdolávání.

   

  Kromě práce ve firmách podporujeme myšlenku CoolCenter i organizováním (ne)Konferencí, CoolWorkshopů a Snídaní.

 • A kdo vlastně jsme?

  broken image

  Michal Beránek

  "Věřím, že lze vytvořit i ve velkých firmách kulturu založenou na úctě k člověku a jeho práci. Kulturu, kde práce může být zábavou, kde se podporují individuální talenty, podporuje se co největší smysluplnost práce každého a dbá se na vzájemné vztahy. Kde lidé chodí do práce rádi, těší se na sebe a přitom dělají to, co je pro společnosti důležité."

  broken image

  Zdeněk Bohuslav

  „Věřím, že v sobě máme každý veliké poklady a pomáhám je vynášet na světlo a nechat zazářit. Moc rád objevuji netradiční cesty a přístupy.“