•  

   

  Klub team leaderů 2022

 • Jak bude Klub probíhat?

  broken image

  Leaderská témata

  Základním pilířem programu Klubu team leaderů je šest společných celodenních Coolen. Na každém z nich otevřeme nějaké leaderské téma. Téma je vždy nejdříve uvedeno teoreticky ze strany našich průvodců. Představíme informace, příklady a příběhy toho, jak úspěšní leadeři vedou své týmy. A pak budeme společně pracovat. Budeme s účastníky hledat konkrétní uplatnění teoretických principů a příkladů ve Vašem kontaktních centru, v každodenní "team leaderské" práci účastníků.

  broken image

  Aktuálními témata účastníků

  V části setkání budeme řešit to, co team leadery aktuálně trápí, v čem by se chtěli posunout, v čem by potřebovali poradit. Každý bude mít možnost otevřít své téma. Pro něj pak budeme ve společném kruhu hledat rady, názory, informace a podporu. Účastníci tak získají informace, názory a rady opřené o to, jak to dělají jinde, co pomohlo, co ne, jaká úskalí to přineslo a co nakonec na základě svých zkušeností doporučují.

 • Jaký bude jeho formát?

  broken image

  Neformální prostředí a komunikace

  Setkání bude šest a budeme se je snažit pořádat primárně offline, a to u nás v OpenOne, v našem "Relaxu", tedy té naprosto nejméně formální místnosti, kterou v OpenOne máme. Pokud osobní setkání možná nebudou, budou probíhat online. Máme zkušenosti a některá setkání Klubu v roce 2020 proběhla online.

   

  Na obou typech setkání jsou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře.

   

  V Klubu si tykáme a snažíme se pracovat v důvěře a respektu.

  broken image

  Sdílení

  Při setkáních se bude sedět v kruhu. Budeme hlídat, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky

  broken image

  Účastníci

  Klub je určen jen pro team leadery kontaktních center. Předpokládáme skupinku 8 - 12 účastníků.

  Z jedné společnosti vždy maximálně dva team leadeři.

   

  broken image

  Energie a zábava

  Klub bude pojat tak, aby to všechny účastníky bavilo. Klíčovými prvky budou inspirativní informace a videa, zamýšlení se ve skupince nad jejich konkrétními uplatněními a využitím osvědčených dovedností a společné sdílení. Každý bude moci přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • Jaká budou témata odborných Coolen?

  broken image

  Jak může osobní "Proč?" pomoci ke štěstí v práci?

  V rámci tohoto tématu se zaměříme na nalezení důvodu, proč dělat práci team leadera radostně, jak si nastavit hodnoty v týmu, jak vybudovat prostředí důvěry a jak vést formou služby.

  broken image

  Práce s týmem

  Jak vypadá můj tým? Jaké v něm jsou vztahy? Jsme spíše pracovní skupina nebo opravdu tým? Co nám jde, co potřebujeme zlepšit?

  broken image

  Jak pracovat s vnitřní motivací?

   

  Vnější motivace někdy funguje krátkodobě. Podíváme se společně na proč a v jakých případech. A pak zejména na to, jak "nastartovat" u členů svých týmů motivaci vnitřní.

  broken image

  Hodnocení hovorů a zpětná vazba

  Jak provádět náslechy a hodnocení hovorů tak, aby to bylo maximálně užitečné? Aby se z toho teamleadeři nezbláznili? Jak to dělají jinde? Jaké metody se osvědčily, a které ne?​

  broken image

  Jak díky svému "Flow" lépe vést svůj tým?

  Toto téma pomůže team leaderům pochopit sílu tzv. Flow. Budeme se věnovat tomu, jak nalézt stav, kdy nás práce baví a jde nám od ruky. Jak se do tohoto stavu dostávat a jak v něm co nejdéle vydržet. Protože, když jsme ve Flow, vše jde snadno.

 • Ročním programem team leadery provedou

  broken image

  Zdeněk Bohuslav

  „Když se člověk rozhodne, že někoho povede, musí se naučit pracovat na svém sebevědomí, komunikaci a empatii. Je to nikdy nekončící práce. Pořád je co zlepšovat. Jsem přesvědčený, že jedním z nejlepších nástrojů pro vlastní rozvoj je sdílení s lidmi v podobných rolích. V rámci našich setkání proudí energie všemi směry, kdo chce, načerpá ji.“

  broken image

  Michal Beránek

  „Většina team leaderů byla hozených do vody. Jako nejlepší operátoři začali ze dne na den vést tým jiných operátorů. I když jsem viděl řadu těch, kdo mají předpoklady a vedou přirozeně, většina team leaderů neví a nemá ani prostor pro své "leaderské" vzdělání. A v tom jim chceme pomoci. Moc rád inspiruji team leadery a ukazuji jim "nové" metody vedení a přístupu k týmům a jejich členům. Učím je o vnitřní motivaci a společně hledáme jak by toho mohli a dokázali využít oni".

 • Cena

  Cena je uvedena bez DPH.

 • Máte zájem?