•  

   

  Klub manažerů kontaktních center

 • Jak bude Klub probíhat?

  broken image

  Leaderská témata

  Základním pilířem ročního programu pro manažery kontaktních center jsou celodenní setkání, které mají charakter workshopů. Každé ze setkání má své speciální téma. Téma je vždy nejdříve uvedeno teoreticky ze strany našich průvodců. Budou připraveny informace, příklady a příběhy toho, jak úspěšní leadeři vedou své týmy. A pak budeme společně pracovat. Budeme s manažery hledat konkrétní uplatnění teoretických principů a příkladů ve Vašem kontaktních centru, v každodenní leaderské práci účastníků. Workshop vždy zakončíme i "úkoly", ke kterým se svobodně zaváží účastníci do příštího setkání.

  broken image

  Aktuální témata účastníků

  Každé setkání věnujeme aktuálním tématům, otázkám a výzvám účastníků. Pojmenujeme u každého v čem by se chtěl posunout a pak budeme v průběhu dne ve společném kruhu hledat rady, názory, informace a podporu. Každý z účastníků tak získá unikátní zpětnou vazbu, rady, doporučení a zkušenosti od ostatních (zkušených) manažerů kontaktních center i našich průvodců.

 • Jaký bude formát Klubu?

  broken image

  Neformální prostředí a komunikace

  Setkání bude šest a budeme se je snažit pořádat primárně offline, a to u nás v OpenOne, v našem "Relaxu", tedy té naprosto nejméně formální místnosti, kterou v OpenOne máme. Pokud osobní setkání možná nebudou, budou probíhat online. Máme zkušenosti a některá setkání Klubu v roce 2020 proběhla online.

   

  Na obou typech setkání jsou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře.

   

  V Klubu si tykáme a snažíme se pracovat v důvěře a respektu.

  broken image

  Sdílení

  Při setkáních se sedí v kruhu. Budeme hlídat, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky. Dozvíte se zkušenosti i odborné názory ostatních účastníků i našich průvodců.

  broken image

  Účastníci

  Klub je určen jen pro manažery kontaktních center. Předpokládáme skupinku 8 - 10 účastníků. Z jedné společnosti vždy jen jeden manažer.

   

  broken image

  Energie a zábava

  Celý roční program bude pojat tak, aby to všechny účastníky bavilo. Klíčovými prvky budou inspirativní informace a videa, zamýšlení se ve skupince nad jejich konkrétními uplatněními a využitím osvědčených dovedností a společné sdílení. Každý bude moci přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • Jaká témata v rámci Klubu otevřeme?

  broken image

  Inovace ve vedení kontaktních center

  Jaké jsou inovativní způsoby ve vedení kontaktních center? Jak vlastně funguje vnější a vnitřní motivace? Jak využívají vnitřní motivace v jiných kontaktních centrech?

  broken image

  Jak v kontaktním centru rozvíjet kvalitní mezilidské vztahy?

  Z dlouholetých průzkumů vyplývá, že jednou ze dvou oblastí, které zdaleka nejvíce ovlivňují spokojenost zaměstnanců v práci, je to, jak se zaměstnanci cítí ve svém týmu. V rámci Klubu se zaměříme právě i na rozvoj mezilidských vztahů ve Vašem kontaktním centru.

  broken image

  Práce s týmem

  Jak vypadá můj tým? Jaké v něm jsou vztahy? Jsme spíše pracovní skupina nebo opravdu tým? Co nám jde, co potřebujeme zlepšit?

  broken image

  Jak díky svému "Flow" lépe vést svůj tým?

  Toto téma pomůže manažerům pochopit sílu tzv. Flow. Budeme se věnovat tomu, jak nalézt stav, kdy nás práce baví a jde nám od ruky. Jak se do tohoto stavu dostávat a jak v něm co nejdéle vydržet. Protože, když jsme ve Flow, vše jde snadno.

  broken image

  Jak pracovat se stresem?

  Všichni se s ním setkáváme, každý s ním pracuje jinak. Vybrali jsme pro manažery kontaktních centrer celou řadu doporučení a nápadů, jak se stresem pracovat. Jak mu předcházet i jak se s ním vypořádat.

 • Ročním programem Vás provedou

  broken image

  Michal Beránek

  „Jsem přesvědčen, že práce manažerů kontaktních center je extrémně náročná. Žádné jiné útvary společností nejsou tak důkladně měřeny a kontrolovány, nejsou na ně kladeny tak náročné požadavky. Chtěli bychom Vám v našem Klubu dát inspiraci, podporu i energii pro to, abyste dokázali svá kontaktní centra rozvíjet. Abyste z nich dělali místa, kam se Vám i Vašim kolegům bude chodit v radosti, kam se budete těšit. Moc rád inspiruji manažery a ukazuji jim "nové" metody vedení a přístupu k týmům a jejich členům. Inspiruji je vnitřní motivací a moc rád podporuji společné hledání jak by toho mohli a dokázali využít oni".

  broken image

  Zdeněk Bohuslav

  „Když se člověk rozhodne, že někoho povede, musí se naučit pracovat na svém sebevědomí, komunikaci a empatii. Je to nikdy nekončící práce. Pořád je co zlepšovat. Jsem přesvědčený, že jedním z nejlepších nástrojů pro vlastní rozvoj je sdílení s lidmi v podobných rolích. V rámci našich setkání proudí energie všemi směry, kdo chce, načerpá ji.“

 • Cena

  Cena je uvedena bez DPH

 • Zájem o účast v Klubu manažerů 2022