•  

   

  Klub lektorů kontaktních center 2020

 • Jak bude Klub probíhat?

  Šest inspirací

  Základním pilířem programu pro lektory kontaktních center budou šest společných celodenních coolen. Budou mít speciální téma. Téma bude nejdříve uvedeno teoreticky ze strany naší expertky na učení. Budou připraveny informace, příklady a cvičení na to, jak efektivně a radostně učit. A pak budeme společně pracovat. Budeme s lektory hledat konkrétní uplatnění teoretických principů a příkladů v jejich kontaktních centru, v každodenní lektorské práci účastníků.

  Šedesát zkušeností

  Každou Coolnu zahájíme sdílením toho, co se komu od posledně podařilo, čím by chtěl inspirovat ostatní, co a jak se dělá v kontaktních centrech účastníků. Konkrétně, detailně. Včetně toho, co se neosvědčilo, kudy nemá cenu jít.

  Desítky pohledů na témata účastníků

  Třetí částí každé Coolny bude "poradní kruh". Lektoři budou moci otevřít své aktuální téma. Cokoliv co je čeká, s čím si nevědí rady, co řeší a zajímalo by je, jak se na to dívají. Obratem získají od ostatních jejich dary - zkušenosti, pokud něco takového již řešili, upozornění na to, co v tématu vidí, rady, doporučení, na co by se zaměřili oni. Tím, že všichni účastníci budou lektoři, získá každý kvalifikovaný pohled. Navíc otázky druhých mohou pomoci i většině ostatních, ať už okamžitě nebo kdykoliv v budoucnosti.

  Osobní návštěva a řešení ve Vašem kontaktním centru

  Volitelnou částí programu je i možnost návštěvy našich průvodců ve Vašem kontaktním centru. Smyslem setkání je vidět lektora při práci a poskytnout zpětnou vazbu. Zároveň věnovat lektorům individuální čas a pomoci s tím, co budou aktuálně potřebovat. Nebo popracovat společně s ním a lektorským týmem nad řešením otázky, kterou si vyberete jako prioritní k řešení.

 • Jaký bude formát Klubu?

  Neformální prostředí a komunikace

  Všechny Coolny budeme pořádat u nás v OpenOne, v našem "Relaxu", tedy té naprosto nejméně formální místnosti, kterou v OpenOne máme. Budou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře. Budeme si tykat a budeme se snažit pracovat v důvěře a respektu.

  Sdílení

  Při setkáních se bude sedět v kruhu. Budeme hlídat, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky. Dozvíte se zkušenosti i odborné názory ostatních účastníků i našich průvodců.

  Účastníci

  Klub je určen jen pro lektory kontaktních center. Předpokládáme skupinku 8 - 10 účastníků. Z jedné společnosti vždy jen jeden lektor.

   

  Energie a zábava

  Celý program bude pojat tak, aby to všechny účastníky bavilo. Klíčovými prvky budou inspirativní informace a cvičení, zamýšlení se ve skupince nad jejich konkrétními uplatněními a využitím osvědčených dovedností a společné sdílení. Každý bude moci přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • Klubem Vás provedou

  Lenka Pechátová

  "Těší mě podporovat lidi na jejich cestě. Ráda sdílím své zkušenosti, názory, vnímání s ostatními lidmi, inspirace je vždy oboustranná. Baví mě propojovat lidi z různých prostředí. A věřím, že toto a jistě i mnohem víc se bude při našich setkáních dít."

   

  Michal Beránek

  „Myslím, že práce operátorů je velmi těžká a náročná. Učit je je pro to možná ještě náročnější. Jsem přesvědčen, že je prostor pro to, aby se učení v kontaktních centrech inovovalo. Aby se zaváděli do praxe takové metody a formy, aby učení bavilo žáky i učitele, aby se obě strany na další učení těšily. Aby si žáci dokázali osvojit "učené" tak, aby se v praxi cítili dobře a jistě."

 • Cena

  Ceny jsou uvedeny bez DPH

 • Zájem o účast v Klubu lektorů

  All Posts
  ×