• Interní (ne)Konference

  kontaktního centra

 • Jak dlouhodobě budovat úspěšné kontaktní centrum?

  Kontaktní centrum, které bude mít výsledky, spokojené zaměstnance i spokojené klienty.

  Naším cílem je neustále hledat a měnit kulturu, nastavení procesů a celkovou logiku kontaktních center tak, aby se kontaktní centra stala prostředími, ve kterých manažeři, teamleadeři, dispečeři, trenéři, operátoři i všichni ostatní dokáží dlouhodobě pracovat a mít svoji práci rádi. Uplatňovat své talenty, mít přátelské vztahy, cítit smysl své práce, svoji užitečnost. Mít výsledky. A především zajišťovat spokojenost klientů, kteří se na kontaktní centra obracejí.

   

  Interní (ne)Konference je takovým společným "zastavením" celého nebo velké části kontaktního centra.

  V rámci (ne)Konference se od hostů z jiných kontaktních center dozvíte jak to dělají jinde.

  Seznámíme účastníky s novými trendy ve vedení kontaktních center.

  Ukážeme na konkrétních příkladech účastníkům jak motivovat členy svých týmů i své kolegy.

  A budeme řešit.

  To, co účastníky bude aktuálně trápit.

  Ve skupinkách podle toho, jaké téma je pro koho důležité a zajímavé.

  Třeba i se zástupci jiných interních útvarů společnosti.

 • Program - příklad

  Interní (ne)Konference může proběhnou například následovně.

  Pro Vás jí připravíme na míru, podle Vašich aktuálních potřeb, cílů a priorit.

  9.30 - 10.00

  Registrace účastníků

  10.00 - 11.30

  Inspirace odjinud

  Přivezeme hosty, kteří účastníkům představí, jak to dělají v jiných kontaktních centrech. Vy i Vaši kolegové se budou moci ptát na to, jak to je u nich, co jim pomáhá, jaké nové inovace zavedli a jaké s nimi mají zkušenosti, co se jim osvědčilo, jak motivují operátory, co je jejich recept na úspěšné kontaktní centrum

  11.30 - 12.30

  Nové trendy ve vedení týmů

  Účastníkům představíme co nového ví věda i praxe o vedení týmů a motivaci lidí v práci. Představíme reálné příběhy úspěšných firem a týmů.

  12.30 - 14.00

  Oběd

  společný oběd

  14.00 - 15.00

  Co nám dnes nejvíce vadí a brání?

  Ve skupinkách po cca deseti účastnících se vydefinují ta největší úskalí a překážky bránící v tom, abyste mohli dělat své kontaktní centrum co nejlépe

  15.00 - 16.30

  Co a jak změníme?

  V zase trochu jiných skupinkách budeme hledat řešení a konkrétní návrhy opatření, která by se měla/mohla realizovat.

  16.30 - 17.00

  Na co se přišlo ?

  Nakonec se účastníci sejdou ve společné, kruhu a jednotlivé skupinky představé své návrhy, na které přišly

 • Proč interní (ne)Konferenci udělat?

  Získáte pro své lidi náměty, příklady, řešení i energii a chuť do další práce

  Inspirace

  Vy i Vaši kolegové uslyší příběhy o tom, jak to dělají jinde. S jakými úskalími se perou, co se jim daří, co ne, čím si prošli, co se jim osvědčilo a co ne.

  Společné tvoření

  Zapojíte všechny do hledání společného řešení. Pod vedením zkušených průvodců se budou moci objevit i řešení, která se normálně na schůzích a v prostředí firem objevovat nedaří.

  Podpora vztahů

  Více se poznáte navzájem, pomůžeme Vám utužit vztahy i ochutnat si práci v prostředí neformálnosti a důvěry.

 • Formát interní (ne)Konference

  Neformální prostředí

  (ne)Konference pořádáme na takových místech, kde se cítíme dobře. Určitě mimo Vaší firmu. Někde, kde to je fajn, kde je variabilní prostor, kde můžeme udělat více místností, kde se o nás dobře postarají. Nejčastěji využíváme prostor v Oáze v Říčanech. To se určitě dohodneme..:-).

  Práce ve skupinkách

  Základem interní (ne)Konference je práce v kruzích po zhruba 10 účastnících. Témata si stanovuje každý kruh podle toho, co nejvíce aktuálně účastníky pálí. Zpravidla se diskutuje a sdílí jak to udělat tak, aby to členy týmu bavilo a zároveň tým mělo kontaktních centrum/tým výsledky, jak předávat správně zpětnou vazbu a zároveň se z toho nezbláznit, jak si plánovat čas a být efektivní, jak se osobně rozvíjet a budovat si návyky, jak nabírat nové členy týmu a jak zabránit fluktuaci operátorů. Moderátoři hlídají, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky

  Účastníci

  Interní (ne)Konference je určena pro všechny role a členy kontaktních center. Zpravidla se jí účastní 20 - 80 účastníků.

  Energie a zábava

  (ne)Konference je pojata tak, aby to hlavně všechny účastníky bavilo. V žádném případě nejde o celodenní přednášky. Klíčovou formou je sdílení. Kde každý přispívá svou unikátní energií a zájmem.

 • (ne)Konferencí Vás provedou

  Zdeněk Bohuslav

  „Věřím, že v sobě máme každý veliké poklady a pomáhám je vynášet na světlo a nechat zazářit. Moc rád objevuji netradiční cesty a přístupy.“

  Michal Beránek

  „Do (ne)Konferencí vnáším své znalosti (informace) a zkušenosti (příběhy) s budováním sebeřídících týmů a 'svobodné' kultury. Kultury založené na úctě k člověku a jeho práci. Kultury, kde práce může být zábavou, kde se podporují individuální talenty, podporuje se co největší smysluplnost práce každého a dbá se na vzájemné vztahy.“

 • Zájímá Vás více nebo máte dokonce o interní (ne)Konferenci předběžný zájem?

  All Posts
  ×