• Setkání specialistů kontaktních center. Stejné nebo podobné role, stejná nebo velmi podobá práce. Možnost slyšet a dozvědět se v detailu, jak to dělají jinde. Možnost diskutovat na předem dané téma i téma, která na workshopu účastníci vyberou jako nejpřínosnější. Možnost naučit se řadu nových věcí, dozvědět se jaké principy, metody, formy či pomůcky využívají jinde. Co se komu osvědčilo a co ne.

  CoolWorkshopy

 • broken image

  Inovace ve vedení kontaktních center

  určeno pro vedení kontaktního centra i pro teamleadery

  úterý 16.10. 2018

  Jaké jsou inovativní způsoby ve vedení týmů? Jak jsou vedena jiná kontaktní centra? Co nového zavedli a změnili? Jak vlastně funguje vnější a vnitřní motivace? Máte problémy s náborem nových operátorů? Přijďte se inspirovat co nového ví věda a jak to dělají jinde.

  broken image

  Jak lépe komunikovat se svým týmem a zvládat konflikty?

  určeno pro manažery, team leadery (supevisory) a vedoucí týmů kontaktních center

  čtvrtek 8. 11. 2018

  Jak zlepšit komunikaci s členy svého týmu? Jak se v ní dále rozvíjet? Jak si na přímou a otevřenou komunikaci s lidmi v týmu najít víc času? Leadeři se naučí, jak co nejlépe díky upřímné a jasné zpětné vazbě podporovat rozvoj členů svých týmů a jak být přesní a srozumitelní.

  broken image

  Jak díky svému "Flow" lépe vést svůj tým?

  určeno pro manažery, team leadery (supevisory) a vedoucí týmů kontaktních center

  středa 14. 11. 2018

  Ty nejlepší leadeři neustále hledají cesty, jak být svému týmu ještě užitečnějšími. Nejužitečnější jsou pokud je "leaderování" baví, pokud je pro ně přirozené a jsou v tzv. Flow. Náš workshop pomůže účastníkům pochopit sílu Flow a pomůže účastníkům si Flow nalézt, najít si, jak se do něj dostávat a jak se v něm co nejdéle udržet.

  broken image

  Sdílení team leaderů kontaktních center

  určeno pro manažery, team leadery (supevisory) a vedoucí týmů kontaktních center

  úterý 20. 11. 2018

  Všichni team leadeři v kontaktních centrech řeší vlastně to samé. Na tomto CoolWorkshopu budou mít možnost mezi sebou sdílet, co jim jde a s čím si neví rady, zjistí jak to dělají jinde, získají rady, pro řešení toho, co je aktuálně nejvíce páli.

  Více informací a REGISTRACE

  broken image

  Jak vytvořit ve svém týmu prostředí pro otevřenou komunikaci?

  určeno pro manažery, team leadery (supevisory) a vedoucí týmů kontaktních center

  středa 5. 12. 2018

  Jako šéfové chceme, aby členové našich týmů byli angažovaní, pracovití, otevření, spolehliví. Klíčem k celé řadě těchto postojů je důvěra. A té nelze dosáhnout bez otevřené, někdy až extrémně otevřené komunikace. Jak otevřeně komunikovat, aby to druhé neranilo, nenaštvalo a pomohlo k rozvoji a zlepšování?

  broken image

  Hodnocení hovorů a zpětná vazba

  určeno pro team leadery (supervisory)

   

  Jak provádět náslechy a hodnocení hovorů tak, aby to bylo maximálně užitečné? Aby se z toho teamleadeři nezbláznili? Jak to dělají jinde? Jaké metody se osvědčily, a které ne?​

  broken image

  Jak vyzrát na stres s pomocí Inner Game?

  určeno pro kohokoliv z kontaktního centra

  Náš workshop pomůže účastníkům být na stres připravení. Účastníci si osvojí užitečné dovednosti pro zvládání stresu v domácích i pracovních situacích. Naučí se využívat několik konkrétnch a praktických nástrojů.

  broken image

  Jak ve svém týmu rozvíjet kvalitní vztahy?

  určeno pro manažery, team leadery (supevisory) a vedoucí týmů kontaktních center

   

  Z dlouholetých výzkumů vyplývá, že jednou ze dvou oblastí, které zdaleka nejvíce ovlivňují spokojenost zaměstnanců v práci, je to, jak se zaměstnanci cítí ve svém týmu. Na tomto CoolWorkshopu představíme leaderům konkrétní metody a formy, jak v kontaktních centrech budovat v týmech kvalitní mezilidské vztahy, které mohou podstatně snížit fluktuaci.

  broken image

  Rozvoj učení v kontaktních centrech

  určeno pro lektory, metodiky či team leadery kontaktních center

   

  V kontaktních centrech se hodně učí a učit bude. Na tomto CoolWorkshopu chceme účastníkům představit dvě účinné metody učení a umožnit jim vzájemně si nasdílet své zkušenosti v oblasti učení operátorů. Podíváme se a vyzkoušíme si metodu Kooperativního vyučování

  a metodu RWCT.

  broken image

  Jak může leader díky osobnímu Proč? lépe vést svůj tým?

  určeno pro manažery, team leadery (supevisory) a vedoucí týmů kontaktních center

   

  Na tomto workshopu se zaměříme na nalezení důvodu, proč dělat práci leadera radostně, jak si nastavit hodnoty v týmu, jak vybudovat prostředí důvěry a jak vést formou služby.

  broken image

  Jak může leader díky osobnímu Proč? lépe vést svůj tým?

  určeno pro manažery, team leadery (supevisory) a vedoucí týmů kontaktních center

   

  Na tomto workshopu se zaměříme na nalezení důvodu, proč dělat práci leadera radostně, jak si nastavit hodnoty v týmu, jak vybudovat prostředí důvěry a jak vést formou služby.