•  

   

  CoolWorkshop pro teamleadery kontaktních center - SDÍLENÍ A RADY

 • Rozvoj team leaderů kontaktních center prostřednictvím sdílení zkušeností jiných

   

  Většina team leaderů byla hozená do vody. Byli úspěšnými operátory a ze dne na den se stali vedoucími týmů jiných operátorů, zpravidla svých kamarádů. Tlak na výsledky kontaktního centra nedovolil a mnohdy ani nedovoluje jim poskytovat podporu. Dát jim čas na rozvoj jejich leaderských dovedností. Zkoušejí to sami, pomocí intuice, v rámci relativně málo času, co na svůj rozvoj mají.

   

  Všichni team leadeři v kontaktních centrech řeší vlastně to samé. Na tomto CoolWorkshopu budou mít možnost mezi sebou sdílet, co jim jde a s čím si neví rady, zjistí jak to dělají jinde, získají rady, pro řešení toho, co je aktuálně nejvíce páli.

   

  Jak zvládat svoji roli, aby měli přirozený respekt? Jak řešit konkrétní situace? Jak si poradit s členy svých týmů při řešení nestandardních problémů. Jak vlastně motivovat? Jak komunikovat? Otázek je celá řada.

   

  Na CoolWorkshopu nebudeme nic přednášet ani klasicky učit. Budeme postupně s účastníky (výhradně team leadery kontaktních center) vybírat otázky a témata, která je momentálně nejvíce zajímají. A k nim budou účastníci sdílet svoje zkušenosti, ať ty dobré, tak ty polovičaté, tak ty špatné. Konkrétní, team leaderské, call centrové. Účastníci budou moci také v tzv. poradním kruhu otevřít i aktuální konkrétní téma, které řeší nebo se řešit chystají. A získají k němu nejméně 10 rad a doporučení od těch, kteří problému rozumí, protože dělají stejnou práci. 

 • Program

  9.45 - 10.00

  Registrace, občerstvení

  10.00 - 10.15

  Výběr témat k diskusi ve společném kruhu

  Formou brainstormingu vybereme témata, které účastníky nejvíce zajímají. Je to nábor? Motivace k prodejům? Vedení porad? Poskytování zpětné vazby? Hodnocení hovorů? Cokoliv, o čem by chtěli diskutovat a znát zkušenosti ostatních. Sestavíme seznam těch aktuální prioritních, které budou chtít účastníci v rámci dne otevírat.

  10.00 - 12.00

  Diskuse k prioritním tématům

  Postupně budeme otevírat jednotlivá témata podle jejich priorit. Každý bude moci sdělit (pokud bude chtít) svoji zkušenost, svůj pohled na otevřené téma i to, jak to dělají u nich. Dokud bude téma živé, budeme v diskusi pokračovat. Až nebude již co říct, vezmeme téma další

  12.00 - 13.00

  Oběd

  13.00 - 13.45

  Pokračování diskusního kruhu

  Co nestihmeme do oběda, otevřeme hned po něm.

  13.45 - 15.00

  Poradní kruh

  Kdo bude mít téma, zájem a odvahu, bude moci své téma otevřít a vyžádat si radu či doporučení od ostatních. Od těch, kteří řeší to samé. Tak, aby to odvážnému co nejvíce pomohlo.

 • Jaký je formát CoolWorkshopu?

  Neformální prostředí

  CoolWorkshop pořádáme v našem "relaxu". Jsou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře.

  Sdílení

  Při CoolWorkshopu sedíme v kruhu. Hlídáme, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky.

  Účastníci

  Tento CoolWorkshop je určen výhradně pro team leadery kontaktních center. Zpravidla se ho účastní 10-12 účastníků z různých kontaktních center.

  Energie a zábava

  CoolWorkshop je pojat tak, aby to hlavně všechny účastníky bavilo. V žádném případě nejde o jen o čistou přednášku. Jeho základem je sdílení zkušeností, názorů a poradní kruh.

 • CoolWorkshopem Vás provedou

  Michal Beránek

  „Účastníci našich CoolWorkshopů mezi jejich klíčové přínosy vždy řadí to, že mají možnost slyšet, jak to dělají v jiných kontaktních centrech. Že se mají možnosti dozvědět konkrétní způsoby řešení, postupů i efektů. Proto jsme připravili tento CoolWorkshop. Nedáváme dopředu téma, otevíráme právě to, co účastníky zajímá. S těmi, kteří jim mají co říct - s team leadery jiných kontaktních center.“

  Zdeněk Bohuslav

  „Věřím, že v sobě máme každý veliké poklady a pomáhám je vynášet na světlo a nechat zazářit. Moc rád objevuji netradiční cesty a přístupy. Inovování prostředí a fungování kontaktních center je podle mě možné na mnoha frontách. Baví mě je objevovat a provázet další objevitele.“

 • Proč přijít?

  Přijďte se něco nového dozvědět!

  Inspirace

  Účastníci uslyšíte reálné příběhy a zkušenosti kolegů - team leaderů z jiných kontaktních center. Ve velmi otevřené diskuzi budete mít možnost zachytit nápady přenositelné do Vašeho provozu.

  Výměna zkušeností

  Poznají se s kolegy - team leadery z jiných kontaktních center, budou mít prostor pro řešení vlastních otázek a pochybností. Kruh profesionálů pomůže dát překvapivě snadno jasné a konkrétní odpovědi.

  Seznamování

  Poznají nové lidi, budou moci navázat kontakt a vytvořit si síť profesních kolegů, se kterými budou moci i po CoolWorkshopu konzultovat, radit se a sdílet.

 • Cena

  je uvedena bez DPH

 • Registrace

  All Posts
  ×