•  

   

  Jak inovovat způsob vedení v kontaktních centrech?

 •  

  Svět kontaktních center je extrémně rychlý a náročný. Prakticky pořád se hledá řešení jak zajistit co největší efektivitu, co největší prodeje a kvalitu za nízké ceny. Je poptávka po návodech, různých možnostech, alternativních řešeních. Okolní svět také nespí a lze v něm hledat řadu inspirací a inovací, která by mohla leckterému kontaktnímu centru pomoci.

   

  Proto jsme připravili inovační workshop.

  Jeho smyslem je předat jeho účastníkům "nové" informace a inspirovat tak k inovacím ve způsobu vedení kontaktních center. Předat takové informace, které jsou pro rozvoj kontaktních center relevantní.

   

  Kontaktní centra jsou hodně o vedení lidí, proto představíme účastníkům inovativní způsoby vedení týmů a motivace. Podíváme se na konkrétní příklady z českých kontaktních center.

  Aktuálně mají kontaktní centra velké problémy s náborem nových operátorů, proto se pokusíme najít vlastnosti, které by měla mít firemní kultura, která nové zaměstnance přitahuje. Co udělat, aby zase bylo z koho vybírat a před kontaktním centrem stály fronty nových uchazečů.

  A podíváme se na aktuální problémy účastníků.

 • Formát CoolWorkshopu

  Neformální prostředí

  CoolWorkshopy pořádáme v našem "relaxu". Jsou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře.

  Sdílení

  Při CoolWorkshopu sedíme v kruhu. Moderátoři hlídají, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky

  Účastníci

  CoolWorkshop je určen pro manažery a teamleadery kontaktních center. Zpravidla se ho účastní 10-12 účastníků. Ne více. Aby byl prostor pro sdílení a zapojení opravdu všech.

   

  Poskytuje prostor ke sdílení reálných a funkčních nápadů a postupů. Účastníci se dozví jak to dělají v jiných call centrech. S čím si kde nevědí rady, co se osvědčilo a co naopak neosvědčilo.

  Energie a zábava

  CoolWorkshop je pojat tak, aby to hlavně všechny účastníky bavilo. V žádném případě nepůjde o přednášku. Klíčovou formou je sdílení. Kde bude moci každý přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • Program

  9.45 - 10.00

  Registrace, seznámení, občerstvení

  10.00 - 12.00

  Novinky v oblasti vedení týmů

  Účastníkům představíme vědecké poznatky a závěry v oblasti motivace. Podíváme se na úspěšnost vnější a vnitřní motivace a na to, co věda zjistila o tom, co nás nejvíce motivuje. Podíváme se na příklady kontaktních center, kde využívají prvky vnitřní motivace, na to, jak konkrétně to dělají, jaké jsou jejich výsledky a zkušenosti.

  12.00 - 13.00

  Oběd

  13.00 - 14.00

  Je možné nové operátory "přitahovat"?

  S účastníky budeme definovat a sdílet klíčové vlastnosti (hodnoty), které by měla mít kultura kontaktních center, aby přitahovala nové uchazeče. Účastníci si odnesou společně vytvořený seznam klíčových parametrů, na které by se mělo kontaktní centrum zaměřit, aby se stalo zajímavé pro potenciální uchazeče.

  14.00 - 15.00

  Sdílení

  S účastníky probereme jejich aktuální největší problémy, překážky, ale i motivátory a to co je těší a baví. Navzájem se díky sdílení budou moci inspirovat ve způsobech řešení i formami překonávání překážek i úskalí, které život v kontaktních centrech přináší. K otevřenému problému získají účastníci cca deset unikátních doporučení, informací, pohledů.

 • Proč přijít?

  Přijďte se něco nového dozvědět!

  Inspirace

  Uslyšíte reálné příběhy z jiných kontaktních center i poznatky vědy na oblast motivace a vedení. Ve velmi otevřené diskuzi budete mít možnost zachytit užitečné nápady přenositelné do Vašeho provozu.

  Výměna zkušeností

  Poznáte se s kolegy - leadery z jiných kontaktních center, zažijete je v praxi, budete mít prostor pro řešení vlastních otázek a pochybností. Kruh profesionálů Vám může dát překvapivě snadno jasné odpovědi.

  Seznamování

  Poznáte nové lidi, budete moci navázat kontakt a vytvořit si síť profesních kolegů, se kterými budete moci i po CoolWorkshopu konzultovat, radit se a sdílet.

 • CoolWorkshopem Vás provedou

  Michal Beránek

  „Do tohoto workshopu vnáším své znalosti (informace) a zkušenosti (příběhy) s inovativním budováním sebeřídících týmů a 'svobodné' kultury. Kultury založené na úctě k člověku a jeho práci. Kultury, kde práce může být zábavou, kde se podporují individuální talenty, podporuje se co největší smysluplnost práce každého a dbá se na vzájemné vztahy.“

  Zdeněk Bohuslav

  „Věřím, že v sobě máme každý veliké poklady a pomáhám je vynášet na světlo a nechat zazářit. Moc rád objevuji netradiční cesty a přístupy. Inovování prostředí a fungování kontaktních center je podle mě možné na mnoha frontách. Baví mě je objevovat a provázet další objevitele.“

 • Cena

  Cena uvedena bez DPH.

 • Registrace