Return to site

Snídaně manažerů kontaktních center - Bratislava

Na začátku prosince jsme stihli ještě jednu inspirativní snídani manažerů slovenských kontaktních center. Vyhradili jsme si celé dopoledne a diskutovali a sdíleli zkušenosti s inovacemi, s vnitřní motivací, s fluktuací, s nábory i s pokračujícími, končícími a novými trendy v oblasti péče o zákazníky a telefonního prodeje. Děkujeme za aktivitu a otevřenost všem účastníkům a již se těšímě na další pokračování...:-)

broken image