Return to site

Inspirovali jsme k inovaci v řízení kontaktních center

V polovině října jsme přivítali vedoucí pracovníky kontaktních center, které zajímá to, jak inovovat jejich vedení a řízení. Sešla se "povedená skupinka", kterou bylo radostí workshopem provázet. Hlavním tématem byla změna principu motivace - z vnější na vnitřní. Představili jsme a následně diskutovali co ví věda o motivaci, co odlišuje úspěšné firmy a leadery i to, jak konkrétně budovat autonomii a jak co nejvíce eliminovat hierarchické řízení. Tak snad jsme zase trochu přispěli k tomu, aby se z call center stávali cool centra, místa, kam budou chodit lidé rádi a budou v nich dlouhodobě skvěle sloužit zákazníkům a přispívat k cílům jejich společností.

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image