•  

   

  CoolWorkshop pro manažery a teamleadery kontaktních center

 • Jak inovovat způsob vedení v kontaktních centrech?

   

  Svět kontaktních center je extrémně rychlý a náročný. Prakticky pořád se hledá řešení jak zajistit co největší efektivitu a kvalitu za nízké ceny. Je poptávka po návodech, různých možnostech, alternativních řešeních. Okolní svět také nespí a lze v něm hledat řadu inspirací a inovací, která by mohla leckterému kontaktnímu centru pomoci.

   

  Proto jsme připravili inovační workshop.

  Jeho smyslem je předat jeho účastníkům "nové" informace a inspirovat tak k inovacím ve způsobu vedení kontaktních center. Předat takové informace, které jsou pro rozvoj kontaktních center relevantní.

   

  Kontaktní centra jsou hodně o vedení lidí, proto představíme účastníkům inovativní způsoby vedení týmů a motivace. Jsou hodně závislá na zápalu jeho zaměstnanců, proto představíme inspirativní modely řízení přes smysl. Mají velké problémy s náborem nových operátorů, proto se pokusíme najít vlastnosti, které by měla mít firemní kultura, která nové zaměstnance přitahuje. Jako bonus se podíváme na aktuální témata účastníků. Ti, kteří budou chtít, získají v jednu chvíli "expertní" pohled na své téma od 10 zkušených leaderů kontaktních center.

 • Program PRVNÍHO dne

  9.45 - 10.00

  Registrace, seznámení, občerstvení

  10.00 - 12.00

  Novinky v oblasti vedení týmů - VNITŘNÍ MOTIVACE

  Účastníkům představíme vědecké poznatky a závěry v oblasti motivace. Podíváme se na úspěšnost vnější a vnitřní motivace a na to, co věda zjistila o tom, co nás nejvíce motivuje. Představíme příběhy zahraničních, ale zejména českých call center, kde již těchto principů a metod využívají, s jakými výsledky i úskalími. Budeme diskutovat s účastníky jejich pohledy na využití v jejich kontaktních centrech. Představíme si hlavní prvky autonomie.

  12.00 - 13.00

  Oběd

  13.00 - 15.00

  Řízení přes smysl

  Účastníky seznámíme s metodou řízení týmu přes tzv. smysl. Představíme příběhy, kde silný smysl byl nejdůležitějším motivátorem a klíčem k úspěchu. Pomůžeme účastníků pojmenovat reálný smysl jejich kontaktního centra a probereme příklady smyslů kontaktních center, které energetizují a sebe-motivují.

 • Program DRUHÉHO dne

  10.00 - 12.00

  Jak nové operátory "přitahovat"?

  S účastníky budeme definovat a sdílet klíčové vlastnosti (hodnoty), které by měla mít kultura kontaktních center, aby přitahovala nové uchazeče o práci. Aby se na nábor hlásilo hodně "silných" uchazečů a bylo z čeho vybírat.

  Vybereme klíčové oblasti, na kterých má smysl v kontaktních centrechpracovat, aby se podařilo vybudovat kulturu postavenou na takto "přitahujících" hodnotách.

  12.00 - 13.00

  Oběd

  13.00 - 15.00

  Sdílení

  S účastníky probereme jejich aktuální největší otázky, které řeší, překážky, ale i motivátory a to co je těší a baví. Navzájem se díky sdílení budou moci inspirovat ve způsobech řešení i formami překonávání překážek i úskalí, které život v kontaktních centrech přináší.

 • Jaký bude formát CoolWorkshopu?

  Neformální prostředí

  CoolWorkshop pořádáme v našem "relaxu". Jsou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře.

  Časový rámec

  CoolWorkshop je dvoudenní. Nikoliv dva dny za sebou, ale dva různé dny, mezi nimiž je dvoutýdenní prodleva.

  Sdílení

  Při CoolWorkshopu budeme sedět v kruhu. Naši průvodci budou hlídat, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky

  Účastníci

  CoolWorkshop je určen pro manažery, vedoucí pracovníky a team leadery kontaktních center. Zpravidla se ho účastní 10-12 účastníků.

  Energie a zábava

  CoolWorkshop bude pojat tak, aby to hlavně všechny účastníky bavilo. V žádném případě nepůjde o jen o čistou přednášku. Teorie bude doplňována cvičeními a sdílením. Kde každý může přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • CoolWorkshopem Vás provedou

  Michal Beránek

  „Do tohoto workshopu vnáším své znalosti (informace) a zkušenosti (příběhy) s inovativním budováním sebeřídících týmů a 'svobodné' kultury. Kultury založené na úctě k člověku a jeho práci. Kultury, kde práce může být zábavou, kde se podporují individuální talenty, podporuje se co největší smysluplnost práce každého a dbá se na vzájemné vztahy.“

  Zdeněk Bohuslav

  „Věřím, že v sobě máme každý veliké poklady a pomáhám je vynášet na světlo a nechat zazářit. Moc rád objevuji netradiční cesty a přístupy. Inovování prostředí a fungování kontaktních center je podle mě možné na mnoha frontách. Baví mě je objevovat a provázet další objevitele.“

 • Proč přijít?

  Přijďte se něco nového dozvědět!

  Inspirace

  Uslyšíte reálné příběhy, poznatky vědy i zkušenosti kolegů z jiných firem. Ve velmi otevřené diskuzi budete mít možnost zachytit výborné nápady přenositelné do Vašeho provozu.

  Výměna zkušeností

  Poznáte se s kolegy - leadery z jiných kontaktních center, zažijete je v praxi, budete mít prostor pro řešení vlastních otázek a pochybností. Kruh profesionálů Vám může dát překvapivě snadno jasné odpovědi.

  Seznamování

  Poznáte nové lidi, budete moci navázat kontakt a vytvořit si síť profesních kolegů, se kterými budete moci i po CoolWorkshopu konzultovat, radit se a sdílet.

  All Posts
  ×