•  

   

  CoolWorkshop pro manažery a teamleadery kontaktních center

 • Jak inovovat způsob vedení v kontaktních centrech?

   

  Svět kontaktních center je extrémně rychlý a náročný. Prakticky pořád se hledá řešení jak zajistit co největší efektivitu a kvalitu za nízké ceny. Je poptávka po návodech, různých možnostech, alternativních řešeních. Okolní svět také nespí a lze v něm hledat řadu inspirací a inovací, která by mohla leckterému kontaktnímu centru pomoci.

   

  Proto jsme připravili inovační workshop.

  Jeho smyslem je předat jeho účastníkům "nové" informace a inspirovat tak k inovacím ve způsobu vedení kontaktních center.Předat takové informace, které jsou pro rozvoj kontaktních center relevantní.

   

  Kontaktní centra jsou hodně o vedení lidí, proto představíme účastníkům inovativní způsoby vedení týmů a motivace. Jsou hodně závislá na zápalu jeho zaměstnanců, proto představíme inspirativní modely řízení přes smysl. Mají velké problémy s náborem nových operátorů, proto se pokusíme najít vlastnosti, které by měla mít firemní kultura, která nové zaměstnance přitahuje.

 • Formát CoolWorkshopu

  Neformální prostředí

  CoolWorkshopy pořádáme v našem "relaxu". Jsou "zakázány" obleky, doporučuje se neformální oblečení, takové, v kterém se účastníci cítí dobře.

  Sdílení

  Při CoolWorkshopu sedíme v kruhu. Moderátoři hlídají, aby každý měl dostatečný prostor, mohl se vyjádřit i se dostalo na jeho dotazy a připomínky

  Účastníci

  CoolWorkshop je určen pro manažery a teamleadery kontaktních center. Zpravidla se ho účastní 10-12 účastníků.

   

  Poskytuje prostor ke sdílení reálných a funkčních nápadů a postupů. Účastníci se dozví jak to dělají v jiných call centrech. S čím si kde nevědí rady, co se osvědčilo a co naopak neosvědčilo.

  Energie a zábava

  CoolWorkshop je pojat tak, aby to hlavně všechny účastníky bavilo. V žádném případě nepůjde o přednášku. Klíčovou formou bude sdílení. Kde bude moci každý přispět svou unikátní energií a zájmem.

 • Program

  9.45 - 10.00

  Registrace, seznámení, občerstvení

  10.00 - 11.00

  Novinky v oblasti vedení týmů

  Účastníkům představíme vědecké poznatky a závěry v oblasti motivace. Podíváme se na úspěšnost vnější a vnitřní motivace a na to, co věda zjistila o tom, co nás nejvíce motivuje

  11.00 - 12.00

  Řízení přes smysl

  Účastníky seznámíme s metodou řízení týmu přes silný smysl. Představíme příběhy, kde silný smysl byl nejdůležitějším motivátorem a klíčem k úspěchu. Pomůžeme účastníků pojmenovat reálný smysl vašeho kontaktního centra a probereme příklady smyslů kontaktních center, které energetizují a sebe-motivují.

  12.00 - 13.00

  Oběd

  13.00 - 14.00

  Je možné nové operátory "přitahovat"?

  S účastníky budeme definovat a sdílet klíčové vlastnosti (hodnoty), které by měla mít kultura kontaktních center, aby přitahovala nové uchazeče.

  14.00 - 15.00

  Sdílení

  S účastníky probereme jejich aktuální největší problémy, překážky, ale i motivátory a to co je těší a baví. Navzájem se díky sdílení budou moci inspirovat ve způsobech řešení i formami překonávání překážek i úskalí, které život v Kontaktních centrech přináší.

 • Proč přijít?

  Přijďte se něco nového dozvědět!

  Inspirace

  Uslyšíte reálné příběhy, poznatky vědy i zkušenosti kolegů z jiných firem. Ve velmi otevřené diskuzi budete mít možnost zachytit výborné nápady přenositelné do Vašeho provozu.

  Výměna zkušeností

  Poznáte se s kolegy - leadery z jiných kontaktních center, zažijete je v praxi, budete mít prostor pro řešení vlastních otázek a pochybností. Kruh profesionálů Vám může dát překvapivě snadno jasné odpovědi.

  Seznamování

  Poznáte nové lidi, budete moci navázat kontakt a vytvořit si síť profesních kolegů, se kterými budete moci i po CoolWorkshopu konzultovat, radit se a sdílet.

 • CoolWorkshopem Vás provedou

  Michal Beránek

  „Do tohoto workshopu vnáším své znalosti (informace) a zkušenosti (příběhy) s inovativním budováním sebeřídících týmů a 'svobodné' kultury. Kultury založené na úctě k člověku a jeho práci. Kultury, kde práce může být zábavou, kde se podporují individuální talenty, podporuje se co největší smysluplnost práce každého a dbá se na vzájemné vztahy.“

  Zdeněk Bohuslav

  „Věřím, že v sobě máme každý veliké poklady a pomáhám je vynášet na světlo a nechat zazářit. Moc rád objevuji netradiční cesty a přístupy. Inovování prostředí a fungování kontaktních center je podle mě možné na mnoha frontách. Baví mě je objevovat a provázet další objevitele.“

  All Posts
  ×