Return to site

Poslední setkání Klubu manažerů kontaktních center

V říjnu se naplnil posledním setkání Klub manažerů kontaktních center 2019. Sdíleli jsme a hledali. Otevřeli jsme témata jako zvládání samoty manažera, mezifiremní mentoring, co dělat pro hlubší poznání se v týmu navzájem a jak kdo přemýšlí o své kariéře a růstu. Nám osobně se setkání a vlastně i ta předchozí moc líbila, bavilo nás účastníky provázet a inspirovat. Už teď se těšíme na Klub manažerů kontaktních center 2020!!!!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK